EMAYA adjudica a Adalmo la retirada de residus amb amiant a Palma

A petició d’EMAYA, Adalmo realitzarà la gestió dels residus amb fibrociment de la ciutat de Palma durant el 2017.

Adalmo durà a terme la recollida, transport i gestió de tots els residus amb fibrociment generats en el manteniment de la xarxa d’aigua així com la recollida d’amiant (plaques d’uralita, canonades, dipòsits, etc.) que és abandonat a la via pública del municipi de Palma.

Protegits amb equipament altament especialitzat, el nostre equip realitza el desmuntatge i retirada del material nociu que conté amiant, un mineral natural compost per fibres microscòpiques perilloses que al dispersar-se en l’aire poden dipositar-se en els pulmons i romandre en el cos humà durant anys, pot provocar malalties com el càncer de pulmó, el mesotelioma o l’asbestosi.

Adalmo està inscrit al RERA per realitzar tot tipus de treballs amb materials que contenen amiant. La nostra tasca comprèn:• Assessorament tècnic.• Estudi i detecció de materials amb amiant.• Elaboració de Plans de Treball, i seguiment administratiu fins a la resolució aprovatòria del Pla.• Retirada dels materials amb amiant.• Mostrejos personals i ambientals de fibres d’amiant en l’aire. Informes dels resultats per un laboratori homologat.• Transport i gestió del residu generat.

Subscriure's al nostre butlletí