EMAYA adjudica la retirada de residus amb amiant a Palma

A petició del Servei de Neteja de EMAYA, Adalmo realitzarà la recollida de tots els residus d’amiant (plaques de uralita, canonades, dipòsits, etc.) que són abandonats a les zones públiques del municipi de Palma.Protegits amb equipament altament especialitzat, el nostre equip realitza el desmuntatge i retirada del material nociu que conté amiant, un mineral natural compost per fibres microscòpiques perilloses que en dispersar-se en l’aire poden dipositar-se en els pulmons i romandre en el cos humà durant anys, podent provocar malalties com el càncer de pulmó, el mesotelioma o la asbestosis.Adalmo està inscrit en el RERA per realitzar tot tipus de treballs amb materials que contenen amiant. La nostra labor comprèn:

  • Assessorament tècnic.
  • Estudi i detecció de materials amb amiant.
  • Elaboració de Planes de Treball, i seguiment administratiu fins a la resolució aprovatòria del Pla.
  • Retirada dels materials amb amiant.
  • Mostrejos personals i ambientals de fibres d’amiant en l’aire. Informes dels resultats per un laboratori homologat.
  • Transport i gestió del residu generat.

Continuam amb les labors de retirada d’amiant a la illa. Estem duent a terme un dels majors desamiantats realitzats a Mallorca, la retirada d’uns 6.000 m2 de coberta de fibrociment a Marratxí. Altres actuacions realitzades han estat el desamiantat de diversos col·legis a Palma, Sóller i Sa Pobla.

Subscriure's al nostre butlletí