ENDESA adjudica a Adalmo la gestió dels seus equips amb olis i SF6 a Balears

A través d’un estricte procés de licitació, Endesa ens ha triat com a gestor autoritzat per encarregar-nos el tractament dels residus de transformadors i altres equips amb olis amb o sense PCB, així com equips amb SF6 i comptadors electrònics avariats o que han arribat a la fi de la seva vida útil, que es generen en els seus centres de distribució elèctrica a les Illes Balears durant els propers 3 anys.

Els PCB (Bifenils Policlorats) són substàncies clorades sintètiques d’elevada toxicitat. El Conveni d’Estocolm indica la necessitat i obligació de retirar d’ús i eliminar tota substància i equip contaminat amb PCB abans de l’any 2028.

El hexafluorur de sofre (SF6) és un gas que, per les seves qualitats dielèctriques, és el principal fluid que s’incorpora en els aparells electrotècnics. El risc ambiental que representa l’alliberament a l’atmosfera de SF6 es deu al seu elevat potencial d’escalfament atmosfèric.

Adalmo ja realitza la gestió dels residus metàl·lics, no perillosos i perillosos d’ENDESA, i suma ara l’adjudicació del contracte dels equips amb olis i SF6, consolidant d’aquesta manera el nostre compromís comú amb el medi ambient, la sostenibilitat balear i l’economia circular.

Subscriure's al nostre butlletí