ENDESA DISRIBUCIÓN ELÈCTRICA ADJUDICA A ADALMO LA GESTIÓ DE RESIDUS METÀL·LICS A BALEARS

Adalmo ha estat adjudicatari del contracte de gestió de residus metàl·lics en els centres d’Endesa Distribució Elèctrica a les Illes Balears durant els propers 3 anys.

Farem el subministrament de contenidors de 1m3 a 28m3 necessaris per a l’emmagatzematge dels residus metàl·lics, com ara ferro, chapajo, alumini, coure, cables, seccionadors, acer, comptadors mecànics, etc. generats en els treballs de millora i adequació de la xarxa de distribució elèctrica, a les instal·lacions d’Endesa Distribución Eléctrica a Palma, Manacor, Marratxí, Maó i Sant Lluís, Sant Rafael d’Eivissa, així com en les subestacions de les illes.

Així mateix, portarem a terme el transport, tractament i enviament a un gestor final d’aquests residus per al seu reciclatge al 100%, consolidant el nostre compromís comú amb el medi ambient, la sostenibilitat i l’economia circular.

Subscriure's al nostre butlletí