ENDESA SELECCIONA A ADALMO COM GESTOR DELS SEUS RESIDUS METÀL·LICS A BALEARS

A través d’un estricte procés de licitació, Endesa ens ha triat com a gestor autoritzat per encarregar-nos el tractament dels residus metàl·lics que es generen en els seus centres de distribució elèctrica i centrals tèrmiques a les illes Balears durant els propers 3 anys.

Els residus metàl·lics, tant perillosos com no perillosos, es produeixen en els treballs de construcció, manteniment i millora de la xarxa elèctrica de distsribució. Adalmo és transportista autoritzat de tot tipus de residus i compta amb instal·lacions autoritzades per al tractament d’aquests residus, realitzant-se la selecció, classificació, cisellat, trituració, premsat, etc. previ a la seva tramesa a gestors finals especialitzats en el seu reciclatge.

D’acord amb els objectius de la UE, Adalmo garanteix a través de la seva Política Ambiental una acurada i especialitzada gestió dels residus, assegura el compliment de la normativa vigent i treballa per la reducció dels impactes que el subministrament elèctric pot tenir sobre el medi ambient. Es fomenten així mateix l’estalvi energètic i la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Subscriure's al nostre butlletí