Ets un productor de residus? Et mostram com complir amb les obligacions de la gestió

Segons la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats, qualsevol productor de residus està obligat a:

  • Triar si vol realitzar el tractament dels residus per si mateix.
  • Encarregar el tractament a un gestor autoritzat per transportar i/o gestionar residus, com és Adalmo.
  • Lliurar els residus a una entitat pública o privada de recollida de residus.

Si els residus són domèstics (generats en les llars o similars) el seu lliurament es realitzarà segons ho estableixin les ordenances locals. S’inclouen els aparells elèctrics i electrònics, roba, piles, mobles i estris, residus i enderrocs procedents d’obres menors de construcció i reparació domiciliària. També els procedents de neteja de vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges, els animals domèstics morts i els vehicles abandonats.Si els residus són comercials no perillosos (dels serveis de restauració i bars, de les oficines i dels mercats, així com de la resta del sector serveis) podrà triar entre:

  • lliurar-los a un gestor autoritzat i acreditar documentalment la seva correcta gestió davant l’Ajuntament, o
  • acollir-se al sistema públic de gestió.
  • Si els residus són industrials (resultants dels processos de fabricació, de transformació, d’utilització, de consum, de neteja o de manteniment generats per l’activitat industrial) el productor haurà de gestionar-los per si mateix o lliurar-los a un gestor autoritzat.

Si els residus són perillosos haurà de: 

  • Emmagatzemar-los, en condicions adequades d’higiene i seguretat, envasar-los i etiquetar-los abans de la seva recollida i transport per gestor autoritzat, segons marquin les normes aplicables.
  • No barrejar-los o diluir-los amb altres residus.

MAI HAS DE vendre o lliurar cap tipus de residu a una persona o empresa no autoritzada.D’altra banda, els productors de residus perillosos estan obligats a presentar una comunicació al Servei de Residus de la Conselleria de Medi Ambient, i els de no perillosos si superen les 1000 tones a l’any. Des d’Adalmo podem fer el tràmit per tu. 

Subscriure's al nostre butlletí