Ets un productor d'olis usats?

El productor d’olis usats ha d’emmagatzemar-los correctament, evitant fugides o mescles, i lliurar-los a un gestor autoritzat com és Adalmo.

Els productors d’olis usats (terme que, segons la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats, es refereix a les persones físiques o jurídiques que com a resultat de la seva activitat produeixen residus, com els tallers de reparació o la indústria per al cas dels olis usats) han de complir amb una sèrie d’obligacions en relació amb l’emmagatzematge i tractament dels olis usats:

  1. Article 5 del Reial decret 679/2006 Obligacions en relació amb l’emmagatzematge i tractament d’olis usats 
  2. Article 6 del Reial decret 679/2006 Sistema de lliurament d’olis usats 

La primera consisteix a donar-se d’alta com a Productor de Residus Perillosos (o Petit Productor, segons les quantitats anuals generades) en el registre de la Conselleria de Medi Ambient.Donada la perillositat de l’oli usat, serà necessari que en les indústries, tallers i concessionaris es tinguin en compte diversos aspectes a l’hora de controlar-ho:

  • L’oli usat s’ha d’extreure amb les degudes mesures de seguretat, per evitar que es produeixi un abocament, i assegurar el seu correcte emmagatzematge en els recipients apropiats per a aquest tipus de residus.
  • Els recipients en els quals s’emmagatzemi l’oli usat han d’estar ben tancats per evitar fugides o vessis. És important que s’utilitzin les etiquetes de residu perillós per identificar el contingut i evitar així confusions.
  • Una vegada acumulada una quantitat determinada d’oli usat, i abans que transcorrin 6 mesos, cal cridar a un gestor autoritzat perquè ho retiri.

Si vols saber-ne més pots llegir això i si necessites més informació contactan’s aquí 

Subscriure's al nostre butlletí