Fi de la descontaminació del solar de Majorica

Dimarts es van donar per finalitzats els treballs de descontaminació de les terres del solar que va ocupar la fàbrica de perles de Majorica des de 1902 fins a 2006.El 8 de gener les màquines d’Adalmo van entrar en els 18.000 metres quadrats de terreny per començar el treball que ha durat 8 mesos. L’anàlisi de risc realitzat llavors assenyalava que els terrenys no representen cap perill, ja que els metalls pesats procedents de l’activitat industrial es troben concentrats en el subsòl de tres de les cinc zones en què s’està dividit el solar. Les màquines han realitzat les labors d’excavació apilant els metres cúbics de terra superficial en diferents monticles, mentre es van prendre mostres per analitzar el grau d’afectació de les terres. Finalment s’han retirat més de 330 tones de terra contaminada i gairebé 2.000 tones de terra no contaminada, tractada en la planta de la cimentera de Cémex.La zona que quedava fora de la descontaminació són els gairebé 4.000 metres quadrats que van passar a ser municipals per conveni en 2005, en els quals encara queden en peus l’antic xalet del director de la fàbrica i diverses de les naus originals. Aquesta part del solar de Majorica es convertirà en un espai verd amb una zona de jardins i un espai de jocs infantils. A més es realitzarà la reforma de les façanes dels edificis i la restitució dels elements exteriors de l’habitatge catalogat.Aquesta operació representa la consolidació de la posició d’Adalmo com a empresa capdavantera en les Illes Balears en la gestió de residus perillosos i descontaminació de sòls contaminats.

Subscriure's al nostre butlletí