Gestió de residus industrials: amiant

Ens encarreguam de la gestió de residus industrials

 Si necessites als millors professionals en la gestió de residus industrials, llavors no dubtis a contractar els nostres serveis professionals, som la millor opció en el tractament de residus a Balears.

Una de les activitats que duem a terme són les operacions de desamiantat. Adalmo està inscrit al RERA per realitzar tot tipus de treballs amb materials que contenen amiant i disposa d’un equip especialitzat propi per a la realització de descontaminacions. Així mateix, en estar autoritzat per la Conselleria de Medi Ambient com a gestor de residus que contenen aquest element, també vam realitzar la seva retirada i dipòsit en abocador.

La nostra tasca comprèn:

• Assessorament tècnic.

• Estudi i detecció de materials amb amiant.

• Elaboració de Plans de Treball, i seguiment administratiu fins a la resolució aprovatòria del Pla.

• Retirada dels materials amb amiant.

• Mostrejos personals i ambientals de fibres d’amiant en l’aire. Informes dels resultats per un laboratori homologat.

• Transport i gestió del residu generat.

Si necessites ajuda per eliminar l’amiant en les teves instal·lacions, només has de consultar-nos i enviarem al nostre equip professional.

 

Gestió de residus industrials: l’amiant

L’amiant és un mineral natural compost per fibres microscòpiques perilloses que quan es dispersen en l’aire i davant la possibilitat de respirar-les podrien dipositar-se en els pulmons i quedar-s’hi durant anys. L’amiant provoca malalties com l’asbestosi, càncer de pulmó i mesotelioma.

¿Fins a quin punt suposa un risc per a la salut la presència d’amiant en les cobertes, dipòsits i canonades? Pel simple fet que un edifici tingui amiant en la seva estructura no vol dir que arribi a afectar la salut de les persones. Per a derivar en malalties respiratòries és necessària una exposició a la pols que es genera de manera intensa i prolongada en el temps. Així, pot afectar a persones que treballin directament manipulant aquest material, però és molt excepcional que afecti algú perquè la pols estigui en l’ambient. Et podem dir que la gestió de residus industrials, com l’amiant, es realitza amb personal format i protegit amb equipament altament especialitzat per al desmuntatge de materials amb fibrociment.

Aquest any, Adalmo participa en obres de reemplaçament de cobertes d’uralita, canonades de fibrociment a terra, així com baixants tant a l’interior com l’exterior d’edificis. Si com a empresa del sector industrial o comunitat de veïns encara no tens coneixement d’aquest tipus de gestió de residus industrials, et podem ajudar a desfer-te d’aquest tipus de residu perillós complint amb la seva normativa específica.

Aquestes operacions representen per a nosaltres la consolidació de la posició de Adalmo com a empresa líder en les Illes Balears en la gestió de residus perillosos i desamiantat. Treballem amb els millors preus del mercat i ens trobem disponibles per ajudar-te amb el que necessitis, així que no ho dubtis més i contracta els nostres serveis de gestió de residus industrials que tenim disponibles actualment per a cada un dels nostres clients.

Subscriure's al nostre butlletí