Gestor residus

Gestor residus: serveis de pop i compactació de residus

Som reconeguts per ser una de les millors opcions com a gestor residus a les Illes Balears. Ens dediquem a capacitar constantment a les empreses i alhora a brindar assessoria a tots aquells particulars i organitzacions que ho necessiten.

A més d’això ens encarreguem de la retirada i gestió de residus en qualsevol sector, tant de residus perillosos com sanitaris i ferralla.

L’acumulació de residus pot arribar a crear un greu impacte en l’ambient o afectar seriosament la salut de les persones. Incentivem als nostres clients a tenir consciència sobre el medi ambient i complir la normativa mitjançant la gestió correcta dels seus residus.

Comptam amb els permisos necessaris per al transport i tractament de tot tipus de residus. El nostre equip professional compta amb l’experiència i eines per al maneig de qualsevol residu, que ens encarreguem de gestionar per evitar que es converteixin en una amenaça per al medi ambient o les persones.

Gestor residus: conegui les eines que fem servir

En Adalmo som un gestor residus compromès 100% a brindar el millor servei a cada un dels nostres clients. És per això que comptem amb un personal, maquinària i vehicles necessaris per al transport i tractament dels residus, sense posar en perill l’ambient o les persones. Li podem oferir els següents equips:

• Camió pop

En Adamo comptem amb nous camions polp, especialitzats en la càrrega i descàrrega de tot tipus de residus en el propi camió, que són portats als nostres centres o a Plantes per al seu tractament.

 En aquest cas, la grua pop és la que permet aixecar qualsevol material del sòl i direccionar-lo cap a un contenidor. Aquest pop és accionat per un conjunt d’elements que fan que les pinces agafin amb força els materials.

 Els nostres camions pop es troben en continu manteniment, el qual els permet realitzar les seves funcions pròpies sota els més estrictes estàndards de qualitat. El manteniment va des d’una revisió mecànica exhaustiva, fins al canvi de peces per a un millor funcionament.

 Mantingui les diferents zones de treball lliures d’enderrocs o materials perillosos per al desenvolupament de les seves activitats. El convidem a posar-se en contacte amb nosaltres i rebre informació sobre els avantatges de contractar el nostre servei de camions pop a Mallorca.

 

• Autocompactador

 

Al sector de la recollida de residus un compactador és un element tan característic com necessari. La seva funció principal és comprimir el residu que entra reduint el seu volum i permetent l’entrada de més quantitat.

Els compactadores són màquines compactes i duradores, que ocupant poc espai poden encarregar-se de gran quantitat i varietat de residus (escombraries, paper i cartró, plàstic, fusta). El residu queda dipositat en un lloc tancat i hermètic, evitant desagradables olors o vessaments, podent col·locar-se en l’exterior de les instal·lacions.

• Compactadora mòbil de vehicles

Comptem amb premses oli hidràuliques instal·lades sobre plataforma mòbil amb grua per a la seva autoalimentació. Estan dissenyades per l’embalatge de ferralles i metalls, inclòs vehicles fora d’ús descontaminats.

 Gràcies a la seva potència la màquina permet que mentre s’està realitzant el procés de premsat automàticament, l’operador pot realitzar els moviments que desitgi amb la grua (carregar, preparar residu, etc …).

No ho dubtis més i confia en nosaltres com a gestor residus responsable que tens a la teva disposició.

Subscriure's al nostre butlletí