Guia pràctica de reciclatge: residuos perillosos

Un residu perillós és la deixalla que conté en la seva composició una o diverses substàncies que en quantitats o concentracions tals, representa un risc per a la salut i el medi ambient. Algunes de les propietats perilloses són: la inflamabilitat, la toxicitat, la *corrosividad, la reactivitat i la radioactivitat. És important, i a tenir en compte, que també es consideren residus perillosos els recipients i envasos que hagin contingut aquestes substàncies.La manipulació i abocament incorrecte dels residus perillosos pot alliberar substàncies que resulten nocives per a la salut humana o el medi ambient. Per això la normativa sobre residus estableix l’obligació de gestionar-los adequadament: identificació, segregació, emmagatzematge correcte i lliurament a una empresa autoritzada per a la seva gestió, com és *Adalmo. Us deixem amb una llista perquè pugueu tenir a mà i saber amb quins d’ells hem de tenir més cuidat perquè són residus perillosos. I si teniu algun dubte podeu consultar aquest altre article en el qual parlem també dels residus perillosos.

Els elements més comuns amb els quals ens trobem són: piles, bateries, dispositius electrònics, aerosols, oli mineral, insecticides, químics (reactius de laboratori, revelador fotogràfic…), pintures, tòner, fluorescents, filtres, anticongelant , amiant, dissolvents, terres contaminades, gasos en recipients a pressió. Què fer abans de reciclar? Mai barrejar-los amb els residus orgànics i portar totes les deixalles perilloses a un punt de recollida autoritzat.

Subscriure's al nostre butlletí