I Jornada de formació en gestió de residus per socis de Balearic Marine Cluster

El passat 18 de març vam tenir el plaer d’impartir a empreses del sector nàutic, sòcies de Balearic Marine Cluster, una formació presencial per donar a conèixer la correcta gestió de residus i el marc legal actual.

A part de representants de Balearic Marine Cluster i l’Autoritat Portuària de Balears, entre les empreses assistents es va trobar Astilleros de Mallorca, Aufait, Baleos, Dahlberg, Hamilton Marine, INFE, Medvolt Marine, Modesty, Nautipaints, Port Adriano, PROEX, P&G Yachting, Soft Interior, STP i Undercover Solutions.

La Cap de Residus d’Adalmo, Cristina Armengol, va informar els 25 assistents sobre la importància de la correcta segregació dels diversos residus generats en aquest sector i les obligacions com a productor dels mateixos establertes a la normativa, tant nacional com autonòmica.

Seguidament, els assistents van poder visitar la Planta de recuperació de metalls i gestió de residus perillosos, així com la Planta de valorització de residus no perillosos, per observar in situ la caracterització de residus com a absorbents i draps contaminats, envasos i cobertures de plàstic, restes de pintura, etc.

Adalmo participa amb Balearic Marine Cluster al projecte de circularitat i reutilització de residus generats per la indústria nàutica. L’economia circular és clau per a la sostenibilitat, i per això des d’Adalmo hem iniciat un procés de col·laboració amb els diferents clústers per impulsar el residu zero a abocador dins dels diferents sectors industrials.

Subscriure's al nostre butlletí