IBANAT adjudica la gestió de residus del Parc Nacional de Cabrera

A petició del Institut Balear de la Natura (IBANAT), Adalmo realitzarà la recollida i transport de residus perillosos i no perillosos del Parc Nacional de Cabrera, taller d’Inca i taller de Son Tous.Adalmo està autoritzada per a la gestió de bateries de plom, pneumàtics fora d’ús, metalls fèrrics, productes fitosanitaris, voluminosos i de construcció, restes de pintura i tòner, olis minerals i de sentines, envasos contaminats, absorbents, líquid de frens i anticongelant, productes químics, aparells elèctrics i equips amb CFC, etc. Així mateix subministrarà els recipients i contenidors de 5 m3 i 25 m3 necessaris per al correcte condicionament dels residus.

Subscriure's al nostre butlletí