Inici d'una altra fase de desamiantat a Son Banya

Estem duent a terme els treballs de desamiantat de les cases desallotjades a Son Banya.

L’equip de Adalmo realitzarà la retirada, condicionament i gestió de les cobertes de fibrociment amb amiant dels més de 40 habitatges del poblat que posteriorment s’enderrocaran.

Protegits amb equipament altament especialitzat, els treballadors retiren el material nociu que conté amiant, un mineral natural compost per fibres microscòpiques perilloses que al dispersar-se en l’aire poden dipositar-se en els pulmons i romandre en el cos humà durant anys, i poden provocar malalties com el càncer de pulmó, el mesotelioma o l’asbestosi.

Adalmo està inscrit al RERA per realitzar tot tipus de treballs amb materials que contenen amiant, d’acord amb el Reial Decret 396/2006, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant .

La nostra tasca comprèn:

  • Assessorament tècnic.

  • Estudi i detecció de materials amb amiant.

  • Elaboració de Plans de Treball, i seguiment administratiu fins a la resolució aprovatòria del Pla.

  • Retirada dels materials amb amiant.

  • Mostrejos personals i ambientals de fibres d’amiant en l’aire. Informes dels resultats per un laboratori homologat.

  • Transport i gestió del residu generat.

Subscriure's al nostre butlletí