Instal•lació de maquinària en les noves naus de tractament de residus de Milà

Els fossats d’alimentació i les naus per al tractament de les fraccions de residus ja estan finalitzades i s’ha iniciat la instal·lació d’equips.

Les obres de millora de l’Àrea de Gestió de Residus de Milà, gestionada per la UTE Cespa-Adalmo, segueixen el seu avanç en el procés de recondicionament de tot el recinte per adequar-lo als estàndards més elevats en matèria de gestió de residus.

Després de la finalització de les obres de segellat i restauració ambiental de l’abocador Milà II, i un cop aixecades les noves naus de recepció i pretractament de residus, la nau destinada a la recuperació de part de la deixalla com a combustible sòlid (CSR) i les dues naus destinades a la gestió dels residus orgànics, la següent fase de l’obra ha consistit en muntar els equips per al tractament de cada fracció de residus.

La recepció i el muntatge dels primers equips es va iniciar el passat 20 de gener i ja ha rebut el 80% de la maquinària. Amb un pressupost total de més de 8 milions d’euros, la planta, un cop finalitzada, permetrà revaloritzar un 70% de les entrades de residus domèstics que arribin a les instal·lacions, amb el consegüent estalvi d’emissions i la prolongació de la vida útil de l’ abocador de Milà.

Subscriure's al nostre butlletí