Ja està en funcionament la cel·la 2.2 de l'abocador de Milà II a Menorca

Després de 3 mesos d’obres, el passat dia 14 d’abril de 2021, es va iniciar l’activitat de la nova cel·la 2.2 de l’ampliació de l’abocador de Milà II, que permetrà el relleu de l’actual cel·la en explotació, anomenada cel·la 3, i que està esgotant la seva capacitat.

La construcció de la cel·la 2.2 forma part del «Projecte constructiu de la cel·la 2 de l’ampliació de l’abocador de Milà II», desenvolupat per l’empresa concessionària UTE MILÀ (integrada per Ferrovial i Adalmo), el qual va ser autoritzat el mes de juny de 2020 pel Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears. La cel·la 2 tindrà una vida útil estimada de 8 anys. La importància d’aquesta rau en el fet que és l’única instal·lació d’abocament de l’illa, i que rep el rebuig de totes les plantes de tractament de residus de Menorca. Convé recordar que el tractament de residus sempre duu associat una fracció de rebuig que no es pot valoritzar, i que només té com a darrera opció possible l’abocament, motiu pel qual totes les plantes de tractament han de disposar d’un abocador associat per a tancar el cicle de gestió dels residus.

Aquesta actuació està prevista en el Pla Director Sectorial de prevenció i gestió de residus no perillosos de Menorca, aprovat definitivament el mes de juny de 2020.

Més informació sobre el disseny i construcció aquí.

Subscriure's al nostre butlletí