Ja estem autoritzats per a la gestió de residus sòlids i aigües residuals generats en els ports de Balears.

L’Autoritat Portuària de Balears (APB) ha autoritzat a Adalmo per a la prestació del servei de recepció de residus sòlids i aigües residuals de manera selectiva generats per vaixells en els ports de Palma, Alcúdia i Maó.

D’aquesta manera donem compliment als annexos IV i V del Conveni MARPOL 73/78 (abreujament de pol·lució marina i anys 1973 i 1978), el Conveni internacional per prevenir la contaminació pels vaixells desenvolupat per l’Organització Marítima Internacional (OMI), organisme especialitzat de l’ONU, que versa sobre la prevenció de la contaminació del medi marí pels vaixells a causa de factors de funcionament o accidentals.

En el Conveni MARPOL, en vigor el 2 d’octubre de 1983 i actualment ratificat per 119 països, figuren regles encaminades a prevenir i reduir al mínim la contaminació ocasionada pels vaixells, tant accidental com procedent de les operacions normals, i actualment inclou sis annexos tècnics. En els annexos IV i V s’aborden les regles per prevenir la contaminació per aigües brutes de lavabos i cuines, així com escombraries orgàniques, plàstics, vidres i paper.

Aquesta autorització se suma a la ja aconseguida per a la recepció d’aigües olioses segons Annex I del MARPOL, convertint a Adalmo en gestor autoritzat de residus generats per vaixells en els principals ports de les Balears.

Subscriure's al nostre butlletí