La contribució de la gestió dels residus a l'Agenda 2030

L’any 2015, les Nacions Unides i els estats membres van adoptar l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, que identifica els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i 169 metes per eradicar la pobresa, protegir el planeta i garantir el benestar de tots els que habitem en ell.

La gestió dels residus està estretament lligada a la consecució d’aquests objectius que busquen transformar la nostra societat i cridar-nos a l’acció.

Des Adalmo treballem per impulsar el desenvolupament d’una societat balear més compromesa amb l’entorn i amb les persones. En aquest marc, la nostra activitat va més enllà del reciclatge, contribuint de forma directa als Objectius de Desenvolupament Sostenible fixats a l’Agenda 2030 de Nacions Unides.

Per exemple, el tractament adequat dels residus, sobretot els perillosos, redueix el nombre de malalties produïdes per la contaminació de l’aire, l’aigua i el sòl (ODS 3), millora la qualitat de l’aigua reduint la contaminació (ODS 6), crea llocs de treball de qualitat i estimula un creixement sostenible (ODS 8), redueix els impactes negatius potenciant les ciutats i comunitats sostenibles (ODS 11), converteix els residus en recursos, base d’una producció i consum responsables (ODS 12) i evita la contaminació marina (ODS 14).

Suma’t a la correcta gestió de residus amb Adalmo i contribueix al desenvolupament sostenible de les nostres illes.

Subscriure's al nostre butlletí