La primera Llei de Residus i Sòls Contaminats de les Illes Balears

Assolir més qualitat en el medi ambient i més protecció de la salut humana, garantir un ús prudent i racional dels recursos naturals i promoure una economia més circular són les finalitats de l’Avantprojecte de llei de residus i sòls contaminats de les Illes Balears que ha sortit a exposició pública, pioner en la comunitat autònoma i que estableix uns objectius en la línia del que marca la Unió Europea, com és la reducció d’un 10% dels residus generats amb vistes al 2020 i d’un 20% amb vistes al 2030.

Per acabar amb una problemàtica que causa estralls ambientals, com és l’abandonament de residus en el medi natural, la normativa estableix una sèrie d’accions que impliquen a tota la societat. Així, les bosses de plàstic d’un sol ús hauran de desaparèixer dels comerços al 2019. Un any després, al 2020, les càpsules de cafè d’un sol ús, les vaixelles de plàstic d’un sol ús, les palletes per a begudes, els bastonets de les orelles i els bastonets per a caramels hauran de substituir-se per altres fabricats amb materials compostables. També s’haurà d’evitar la venda de productes que continguin microplásticos o nanoplásticos i les versions no recarregables d’encenedors, maquinetes d’afaitar, cartutxos i tòners d’impressora i fotocopiadora. A més, els fabricants o distribuïdors de tovalloletes humides hauran d’incorporar informació sobre els efectes d’aquests productes en el medi ambient.

L’esperit de la llei és incidir en la jerarquia de residus i, per tant, potenciar en primer terme la reducció de la producció dels residus, la preparació per a la reutilització i el reciclatge. Per això, la normativa fomenta la recollida separada de residus en origen, que hauran d’assumir tots els establiments públics i privats i els ens locals en un termini de dos anys; en aquest context, s’haurà d’oferir la recollida diferenciada de matèria orgànica compostable, oli vegetal usat, residus tèxtils i residus perillosos.

Es crea el Registre de producció i gestió de residus de les Illes Balears, de manera que els productors estan obligats a elaborar i trametre al Govern un estudi de minimització en la producció de residus cada quatre anys, a excepció dels que generin menys de 10 tones per any.

El règim de sancions aplicables és el que regula la legislació bàsica de l’Estat en matèria de residus i sòls contaminats, a excepció de les multes, que van des de 300 euros fins a 9.000 euros per les infraccions lleus, fins a 300.000 euros per les infraccions greus i fins 1.750.000 euros per les infraccions molt greus.

Des Adalmo estem atents a qualsevol canvi en la normativa que pugui afectar als nostres clients, assessorant sobre les seves obligacions en matèria de gestió de residus.

Subscriure's al nostre butlletí