L'abans i després d'un desamiantat

Us presentem el resultat d’un treball ben fet, l’abans i el després del desamiantat de la nau cremada al P. E. de Marratxí.

Durant més de 2 mesos, i un cop aprovat el Pla de treball específic per la DG de Salut Laboral, els nostres equips especialitzats han dut a terme la retirada, desmuntatge i condicionament del material de fibrociment amb amiant de la nau de 2.375 m2 que es va incendiar al novembre de 2017 al Polígon de Marratxí. Tot això d’acord amb les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant que estableix el Reial Decret 396/2006.

Adalmo està inscrit al RERA per realitzar tot tipus de treballs amb materials que contenen amiant. Ens encarreguem de tots els tràmits:

• Assessorament tècnic.

• Estudi i detecció de materials amb amiant.

• Elaboració de Plans de Treball, i seguiment administratiu fins a la resolució aprovatòria del Pla.

• Retirada dels materials amb amiant.

• Mostrejos personals i ambientals de fibres d’amiant en l’aire. Informes dels resultats per un laboratori homologat.

• Transport i gestió del residu generat.

Confia els teus treballs de desamiantat a la nostra empresa, treballa amb seguretat.

Subscriure's al nostre butlletí