L'Ajuntament de Binissalem adjudica a Adalmo la gestió del Punt Verd

El contracte consisteix en la gestió integral del Punt Verd, així com la recollida i el transport de residus per al seu tractament. També se subministraran els contenidors i recipients (saques, gàbies, bidons, etc.) per a l’emmagatzematge dels diferents tipus de residus, com ara pintures, envasos contaminats, gasos, amiant, dissolvents, metalls, plàstic, bateries, vidre, fitosanitaris, etc.

Adalmo ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Deixalles per al personal del punt verd, que suposa la continuïtat de la nostra aposta decidida per a la contractació social i la inserció laboral de col·lectius vulnerables o en situació d’exclusió social.

Subscriure's al nostre butlletí