L'APB autoritza Adalmo per a la gestió de residus oliosos generats als ports de les Balears

Des de maig estem autoritzats per l’Autoritat Portuària de Balears per a la prestació del servei de recepció de residus oliosos generats per vaixells en els ports de Palma, Alcúdia i Maó.

D’aquesta manera donem compliment a l’Annex I del Conveni MARPOL 73/78 (abreujament de pol·lució marina i anys 1973 i 1978), el Conveni internacional per prevenir la contaminació pels vaixells desenvolupat per l’Organització Marítima Internacional (OMI), organisme especialitzat de l’ ONU, que versa sobre la prevenció de la contaminació del medi marí pels vaixells a causa de factors de funcionament o accidentals.

En el Conveni MARPOL, en vigor el 2 d’octubre de 1983 i actualment ratificat per 119 països, figuren regles encaminades a prevenir i reduir al mínim la contaminació ocasionada pels vaixells, tant accidental com procedent de les operacions normals, i actualment inclou sis annexos tècnics. En l’Annex I s’aborden les regles per prevenir la contaminació per hidrocarburs (entrada en vigor 2 d’octubre de 1983) com a conseqüència de mesures operacionals, així com de vessaments accidentals.

Subscriure's al nostre butlletí