L'economia espanyola va generar 129 milions de tones de residus el 2016

L’economia espanyola va generar 129 milions de residus el 2016, d’aquests, 3,2 milions van correspondre a residus perillosos (un 5,8% menys que el 2015) i 125.800.000 a residus no perillosos (xifra similar a la de l’any anterior).

En 2016, el 97,5% dels residus generats van ser residus no perillosos i el 2,5% residus perillosos. Del total de residus perillosos generats, el 46,3% van correspondre a Residus químics, el 29,9% a Equips rebutjats i el 19,1% a Residus minerals.

Les categories de residus generats més rellevants van ser Residus minerals de la Construcció i Indústria (67 milions de tones), Residus barrejats resultat d’activitats de sanejament i descontaminació (34,9 milions) i Residus d’animals i vegetals de l’Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (9,1 milions).

El 83,2% dels residus generats el 2016 van correspondre als Sectors econòmics i el 16,8% a les Llars. Les activitats que van experimentar augments més respecte a 2015 van ser Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (un 1,7% més) i Serveis (1,4%). Per contra, en Subministrament d’aigua, sanejament, gestió de residus i descontaminació la generació de residus es va reduir un 6,8%.

Per la seva banda, les Llars com a consumidors van generar un 4,5% més de residus. Per tipus de residus, els generats per les Llars amb més pes van ser els Residus barrejats (86,4% del total), Paper i Cartró (4,7%) i el Vidre (3,7%).

Les empreses de tractament de residus van gestionar 106.700.000 de tones de residus el 2016, el que va suposar un 1,0% menys que l’any anterior. En concret, van tractar 104.600.000 de tones de residus no perillosos (un 0,9% menys que el 2015) i 2,1 milions de residus perillosos (un 7% menys).

Del total de residus tractats, el 53,7% van acabar a l’abocador, el 37,1% es van reciclar, el 5,7% es van reutilitzar en operacions de farciment i el 3,5% es van incinerar. En 2016 es van reciclar 39,6 milions de tones de residus, un 4,1% menys que el 2015. El 40,8% aquesta xifra va correspondre a Residus minerals (40,8%), el 23,0% als Metàl·lics i el 10,3% a Paper i cartró.

Els residus reciclats que van presentar majors taxes de creixement en 2016 van ser els Equips rebutjats (16,8%) i els Plàstics (12,3%). Per la seva banda, els residus metàl·lics van disminuir un 17,9% respecte a 2015.

Subscriure's al nostre butlletí