L'IB-SALUT adjudica la gestió de residus sanitaris i perillosos

A petició del Servei de Salut de les Illes Balears, Adalmo realitzarà la retirada, transport, tractament i eliminació dels residus sanitaris i perillosos dels hospitals i centres de salut de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Adalmo està autoritzada per a la gestió de residus sanitaris dels grups II (residus sanitaris no específics) i grup III (residus sanitaris específics, infecciosos, anatòmics, materials punxants, tallants i agulles, sang i hemoderivats líquids, vacunes, cultius i reserves, restes de medicaments inclòs citostàtics). Així mateix subministrarà els contenidors, garrafes o qualsevol altre suport per al correcte condicionament dels residus.

També estem autoritzats per a la gestió dels residus perillosos de laboratori, radiodiagnòstic, piles i bateries, olis minerals, absorbents i draps contaminats, aerosols, mercuri, filtres de campanes de seguretat, envasos contaminats, residus elèctrics i electrònics, fluorescents, tòner, medicaments caducats, metalls i voluminosos.

Subscriure's al nostre butlletí