Més de 5.000 tones de terra contaminada a Mallorca

Es denomina sòl a la part superficial de l’escorça terrestre, activa biològicament. Per això, el sòl, és un dels recursos naturals més importants i no renovables amb el que contam ja que sustenta la vida al planeta. El sòl intervé en el cicle de l’aigua i en els cicles dels elements i en ell tenen lloc gran part de les transformacions de l’energia i de la matèria de tots els ecosistemes. La seva regeneració és molt lenta i cada vegada és més escàs, a causa de que està sotmès a constants processos de degradació i destrucció tant d’origen natural com d’antropològic.La contaminació del sòl, associada a residus derivats d’activitats industrials, mineres, agrícoles i ramaderes, provoca la pèrdua de la productivitat del sòl com a conseqüència de l’acumulació de substàncies tòxiques que modifiquen negativament les seves propietats. La declaració d’un sòl com a contaminat per part de la Conselleria de Medi Ambient obliga a la realització de les actuacions necessàries per procedir a la seva recuperació ambiental.En aquest punt Adalmo té un paper fonamental ja que diverses empreses han recorregut a Adalmo per a la descontaminació dels seus sòls. Hem duit a terme la caracterització prèvia dels sòls afectats mitjançant un mostreig i anàlisi pertinent. S’han excavat les àrees afectades amb rigorosa cura de no afectar a les zones no contaminades. Totes les operacions de descontaminació es realitzen sota la supervisió del personal tècnic de l’empresa i representa per a nosaltres, la consolidación de la posició d’Adalmo com a empresa capdavantera a les Illes Balears en la gestió de residus perillosos i descontaminació de sòls contaminats. En aquesta darrera actuació han estat més de 5.200 tones de terra contaminada que s’ha transportat fins al gestor final. Des d’Adalmo, treballam per al medi ambient. 

Subscriure's al nostre butlletí