Modificacions a l'etiquetatge dels residus perillosos

El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient ha inclòs a la seva pàgina web un document en el qual s’indica l’obligació d’etiquetar els residus perillosos conforme al Reglament *CLP a partir de l’1 de juny de 2015. A més dels canvis en l’etiqueta han de tenir-se en compte les últimes modificacions incloses pel Reglament 1357/2014 que substitueix a l’annex III de la Directiva 2008/98/CE pel qual es relacionen les característiques que permeten classificar als residus com a perillosos. Totes aquestes modificacions s’incorporaran en *Adalmo a partir de l’1 de juny de 2015, tant el nou etiquetatge com la nova codificació dels residus. En l’etiqueta de residus perillosos figurarà: a) El codi d’identificació dels residus que conté (característiques HP i codi *LER)b) Nom, adreça i telèfon del Productor dels residusc) Data d’envasament.d) La naturalesa dels riscos que presenten els residus, usant els següents pictogrames:

Les característiques de perillositat dels residus passen a ser: HP 1 ExplosiuHP 2 ComburentHP 3 InflamableHP 4 Irritant-irritació cutània i lesions ocularsHP 5 Toxicitat específica en determinats òrgans (STOT en la seva sigla anglesa)/Toxicitat per aspiracióHP 6 Toxicitat agudaHP 7 CarcinògenHP 8 CorrosiuHP 9 InfecciósHP 10 Tòxic per a la reproduccióHP 11 MutagenHP 12 Alliberament d’un gas de toxicitat agudaHP 13 SensibilizantHP 14 Ecotòxico

Subscriure's al nostre butlletí