Nou Reial Decret de trasllat de residus

El passat dia 19 de juny de 2020 es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat, el Reial Decret 553/2020 de 2 de juny pel qual es regula el trasllat de residus a l’interior del territori de l’Estat, que ha entrat en vigor el dia 1 de juliol.

Amb aquesta nova normativa es busca millorar la traçabilitat dels trasllats des del lloc d’origen del residu fins a la destinació final, assegurant un correcte tractament de la mateixa.

Aquesta nova norma s’aplica al transport de residus entre comunitats autònomes, de manera que per als nostres clients no hi ha canvis. El nostre albarà de servei inclou totes les dades exigides en el Reial Decret, pel que a part de servir com a comprovant del servei també serveix com a Document d’Identificació. És important que guardin la còpia del nostre albarà per justificar el lliurament dels seus residus a un gestor autoritzat, ja que és l’únic document vàlid i obligatori per acreditar els moviments de residus dins de la Comunitat Autònoma.

Tot el document aquí.

En qualsevol cas es poden posar en contacte amb el nostre Dpt. De Medi Ambient per a qualsevol aclariment al respecte.

Subscriure's al nostre butlletí