Nou Reial Decret sobre els vehicles al final de la seva vida útil

Al gener es va publicar al BOE el nou Reial Decret 20/2017 de gestió de vehicles al final de la seva vida útil (VFU). L’estructura i el sistema de reciclatge d’aquest nou Reial decret ha millorat la traçabilitat del VFU passant necessàriament per les etapes de descontaminació i fragmentació.

Des d’Adalmo us informem dels canvis i punts destacables:-Art. 3: es defineixen les instal·lacions de fragmentació i postfragmentación.-Article 7.3 a): s’estableix que l’extracció de peces i components per a la seva reutilització i comercialització únicament podrà realitzar-se en un CAT, com és Dra Balear, i sempre de vehicles que prèviament hagin causat baixa definitiva en el Registre General de Vehicles de la DGT i hagin estat descontaminats. -Article 7.3 c): els CATs hauran de remetre a un gestor autoritzat com Adalmo, la resta del vehicle, que no ha d’incloure cap material perillós o element que no pertany a aquest.-Article 7.5: el CAT que prepari pneumàtics per a la reutilització podrà encarregar per si mateix el tractament dels pneumàtics a través de gestors autoritzats, com és el cas de Adalmo en col·laboració amb Signus.-Article 8.2: els CATs hauran de reutilitzar peces i components que suposin, almenys, el 5% del pes dels vehicles que hagin tractat anualment des de la publicació del reial decret fins l’1 de gener de 2021, el 10% des d’aquesta data fins l’1 de gener de 2026 i el 15% d’aquesta data en endavant.- Article 11: Els CAT faran constar en la memòria anual els pneumàtics derivats de la preparació per a la reutilització que hagin lliurat directament a gestors autoritzats, així com els lliurats als professionals.-Disposició transitòria primera: s’estableix que els gestors de vehicles hauran de sol·licitar, quan pertoqui, una revisió de la seva autorització en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor del Decret. Sobre aquest punt decidirà la CAIB.

Subscriure's al nostre butlletí