Nova normativa reguladora de residus de piles i acumuladors

El Govern ha aprovat el Reial decret 710/2015, que redueix l’impacte ambiental de les piles i bateries i aferma el seu sistema de reciclatge. Aquest reial decret prohibeix a partir de l’1 d’octubre la utilització de mercuri (més de 0,0005% en pes) en les conegudes com a piles botó, d’ús habitual en rellotges, comandaments a distància o joguines. Així mateix, prohibeix a partir del 31 de desembre de 2016 el cadmi (més de 0,002% en pes) en les piles i acumuladors portàtils empleades en eines elèctriques sense fils, com a perforadores o serres elèctriques portàtils.El mercuri i cadmi es poden ja substituir en l’actualitat per altres sistemes per a les mateixes funcions, com el níquel-hidrur metàl·lic, els ions de liti o les piles-botó sense mercuri.La modificació trasllada al nostre ordenament jurídic la Directiva 2013/56/UE i adapta el règim sobre responsabilitat ampliada del productor de piles i acumuladors a la Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats.S’estableix que qualsevol operador que reculli, transport i gestioni bateries ha de complir amb la legislació de residus i ser gestor autoritzat, com és Adalmo, garantint la minimització de l’impacte ambiental d’aquests productes.

Subscriure's al nostre butlletí