Noves instruccions sobre gestió de residus durant la crisi sanitària del COVID-19

Amb motiu de la situació d’emergència de salut pública provocada pel COVID-19, s’ha dictat l’Ordre SND/271/2020, de 19 de març, per la qual s’estableixen instruccions sobre gestió de residus a la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Aquestes instruccions tracten la gestió de residus domèstics, tant el seu maneig domiciliari en llars amb pacients positius o en quarantena com la seva gestió posterior, així com la gestió dels residus procedents d’hospitals, ambulàncies, centres de salut, laboratoris, i establiments similars, així com d’aquells derivats de la desinfecció d’instal·lacions, en contacte amb COVID-19.

La gestió d’aquests residus es realitza de la següent forma:

-Els residus en contacte amb COVID-19 com guants, màscares, bates, etc., es consideraran com a residus infecciosos i es gestionaran com a residus sanitaris de grup III.

-S’haurà de maximitzar l’ompliment dels contenidors disponibles en aquests centres per a cada un dels tipus de residus generats, evitant lliurar-los a Adalmo sense optimitzar la seva capacitat, de manera que s’aconsegueixi així una gestió el més eficient possible.

-Les autoritats competents poden requerir el treball coordinat de les empreses de gestió d’aquests residus per cobrir les necessitats d’aquests centres. En aquest sentit Adalmo està oferint suport per a la retirada i tractament dels residus de l’Hospital Son Espases.

La recollida i gestió d’aquests residus amb COVID-19 es considera servei essencial, de manera que es garantiran les freqüències de recollida suficients així com el tractament posterior dels residus.

Subscriure's al nostre butlletí