Oli: Perillós i contaminant

L’ús d’olis industrials genera un residu perillós del que poden derivar-se greus danys mediambientals si la seva gestió és inadequada. La seva eliminació per incineració incontrolada o abocament provoca greus problemes de contaminació en l’aire, l’aigua i el sòl.

L’oli usat és perillós a causa de:

  • La seva toxicitat
  • La seva baixa biodegradabilitat
  • La seva acumulació en éssers vius
  • L’emissió de gasos perillosos
  • La seva degradació química

A continuació, alguns exemples de la capacitat de contaminació que posseeix l’oli mineral usat:En l’aigua produeix una pel·lícula impermeable que pot asfixiar als éssers vius que habiten allà. Un litre d’oli contamina un milió de litres d’aigua i dos litres l’aigua que aproximadament conté una piscina olímpica. En el mar, un compost hidrocarbonat com l’oli usat pot perdurar 10 o 15 anys.

En l’aire, si l’oli usat es crema origina importants problemes de contaminació i emet gasos molt tòxics, a causa de la presència en aquest oli de compostos de plom, clor, fòsfor, sofre, etc. Cinc litres d’oli cremats en una estufa contaminarien 1.000.000 m3 d’aire, que és la quantitat d’aire respirada per una persona durant tres anys.

A la terra, l’abocament de l’oli usat pot perjudicar tant el sòl com les aigües superficials i subterrànies, afectant greument a la fertilitat del sòl, en alterar la seva activitat biològica i química. Tan sols un litre d’oli usat pot contaminar una superfície similar a la d’un camp de futbol.Mitjançant el lliurament d’aquest residu a Adalmo, adherit a SIGAUS, els productors d’olis industrials compleixen l’obligació de garantir la correcta gestió dels olis usats i, amb això, reduir el seu impacte ambiental. En la imatge inferior un resum del que es va aconseguir a Mallorca en 2013 amb la gestió de l’oli mineral usat. Si vols més informació fes click aquí o aquí 

Subscriure's al nostre butlletí