Per què és tan perillós l'asbest?

L’amiant, o asbest, és un dels components del fibrociment, un material de construcció que a Espanya ho va comercialitzar l’empresa Uralita, per això solem conèixer-ho com “uralita”. Algunes de les seves fibres microscòpiques poden romandre en suspensió en l’aire el temps suficient perquè representin un risc per a l’aparell respiratori.Només per estar en contacte amb l’asbest o fibrociment no suposa gran risc per a la salut. En canvi, quan el contacte és perllongat i es manipula el material, és una altra cosa. Les fibres passen a l’aire i poden respirar-se amb facilitat. Aquestes partícules fibroses poden arribar a adherir-se a la roba augmentant el risc de passar a l’aire inhalat.L’amiant pot provocar greus malalties en l’aparell respiratori. El càncer de pulmó és la més mortal de les quals afecten. L’amiant és considerat per l’OMS com un cocarcinògen, és a dir, un agent extern físic, químic o biològic capaç de produir càncer, com és el tabac.Una altra de les malalties és el mesotelioma maligne, un altre càncer però que afecta a la pleura i al peritoneu. Sol aparèixer en els exposats a l’amiant per motius laborals. Els símptomes poden no aparèixer fins a 20 o 30 anys després de l’exposició.L’ asbestosi és una malaltia associada directament a l’exposició a l’amiant. Consisteix en el desenvolupament d’una fibrosi pulmonar després de la inhalació d’ asbest. Es desenvolupa amb el pas dels anys i els símptomes són dificultat respiratòria que es va agreujant a mesura que progressa la malaltia, tos seca i sensació de tibantor en el pit.L’ús d’amiant va ser absolutament prohibit a Espanya des de desembre de 2001. Encara queda molt amiant en construccions anteriors a la prohibició, per la qual cosa es recomana la seva retirada al més aviat possible. Un dels majors problemes de l’amiant és que en tenir un període de latència tan elevat , en moltes ocasions, s’han culpat a altres desencadenants com el tabac dels problemes de càncer. Les empreses especialitzades en la retirada d’amiant, com Adalmo, estan inscrites en el RERA i asseguren una descontaminació d’asbest professional, segur i lliure de restes de contaminacions.

Subscriure's al nostre butlletí