Pioners en certificar-nos en ISO 45001 a les Balears.

Adalmo, gestor autoritzat de residus, s’ha convertit en una de les primeres organitzacions a les Balears en certificar amb AENOR el seu Sistema de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball segons la ISO 45001: 2018, després d’una intensa auditoria duta a terme el passat mes de novembre.

El Departament de Qualitat, Medi Ambient i Prevenció ha rebut, per part de l’empresa AENOR, el certificat que acredita l’obtenció de la certificació ISO 45001 corresponent a la gestió de seguretat i salut en el treball dels nostres serveis de gestió de residus per als centres de Ses Veles i Can Valero.

Una adequada gestió de la seguretat i la salut en la nostra organització garanteix no només complir amb els requisits legals establerts, sinó anar més enllà i obtenir uns estàndards que permetin seguir produint sota les millors condicions de seguretat i salut.

 Amb la ISO 45001, primera norma internacional de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball, es garanteix l’assoliment d’aquests objectius i posa l’accent en el compromís constant de l’empresa pel desenvolupament d’una cultura de prevenció i millora contínua en matèria de seguretat i salut laboral.

 Adalmo, per la seva trajectòria, experiència, professionalitat i capacitació dels seus treballadors, ha superat amb èxit aquest repte, col·locant-nos en els més alts estàndards internacionals de gestió de la Seguretat i Salut en el Treball.

Subscriure's al nostre butlletí