Què faig amb els residus sanitaris?

Ara hospitals, clíniques veterinàries, centres de salut, clíniques dentals, centres d’estètica, laboratoris i tatuadors compten amb Adalmo com el millor aliat per oferir-los el servei de tractament dels residus generats en la seva activitat.Per a això, Adalmo posa a la seva disposició la tecnologia més innovadora en una completa planta de tractament situada a l’Àrea Empresarial de Ses Veles a Bunyola i que donarà resposta a la creixent demanda de gestió d’aquest tipus de residus. En el sector sanitari els residus es divideixen en tres grups, sent els de Grup II i III els que necessiten d’un tractament diferenciat en la seva manipulació, recollida, emmagatzematge i eliminació. Els residus del Grup II són aquells no específics que comprenen material de cura, guixos, etc. En canvi, els residus de Grup III inclouen residus infecciosos procedents tant d’humans com d’animals, material tallant i punxant, sang i hemoderivats, vacunes, cultius, etc. En aquest grup també s’inclouen els medicaments citostàtics i citotòxics. Entre els equips de què disposa Adalmo per al tractament de residus de Grup III, es troba un autoclau de més de 7 metres cúbics de capacitat que aconsegueix una pressió i temperatura de treball que asseguren la esterilització dels residus, a més de la maquinària específica per als diferents processos als quals són sotmesos els residus. D’aquesta manera podem oferir un servei com a gestor únic, pioner a Balears, incloent en el procés la recollida, transport i eliminació del residu, el que garanteix la qualitat i el tractament correcte del residu.

Subscriure's al nostre butlletí