Què pots fer amb l'oli mineral usat?

L’ús d’olis industrials genera un residu perillós del que poden derivar-se greus danys mediambientals si la seva gestió és inadequada. En canvi, si s’extreu i emmagatzema de forma correcta pot ser valoritzat íntegrament.A través de la seva gestió amb Adalmo, no només s’evita la contaminació i es compleix la normativa de residus perillosos, sinó que a més pots obtenir un benefici econòmic.A les Illes Balears es van recuperar durant l’any passat més de 1500 tones d’olis industrials. Adalmo va contribuir realitzant la gestió de més de 650 tones en gairebé 900 operacions de recollida en tallers d’automoció i altres instal·lacions industrials.Complint amb els objectius ecològics legals, la totalitat d’aquests olis usats són valoritzats i destinats als diferents processos de tractament en les plantes existents a Mallorca per al seu aprofitament com a matèria primera, evitant amb això el seu impacte ambiental.D’entre els tractaments que permeten solucionar la naturalesa contaminant de l’oli usat, la regeneració és l’opció preferent. Consisteix en un refinament de l’oli usat per eliminar l’aigua, sediments, additius, metalls pesats i altres productes de reacció presents en el residu.

Al voltant del 70% de l’oli usat és tractat d’aquesta forma per extreure noves bases lubrificants, la qual cosa contribueix a un notable estalvi de matèries primeres en la producció de nous olis industrials.El 30% restant és aprofitat com a combustible industrial similar al fuel oli, en cimenteres, centrals tèrmiques de cogeneració elèctrica, forns o en altres processos industrials.Si tens olis minerals usats no has de preocupar-te de res, des d’Adalmo t’asseguram la recollida en qualsevol punt de Mallorca. Pots ajudar a que l’oli usat no impacti sobre el medi ambient i sí en la teva butxaca. Adalmo et compra l’oli usat!

Subscriure's al nostre butlletí