Recuperació i classificació de tot tipus de ferros i metalls

Els residus metàl·lics es classifiquen en fèrrics i no fèrrics.

Els residus fèrrics són fonamentalment el ferro, l’acer i els residus de fosa. Aquests residus són molt valorats per al reciclatge, ja que estalvien, d’una banda, una gran quantitat d’energia (al voltant del 62%) respecte a la producció amb el mineral de ferro i, per l’altre, una quantitat important d’aigua. Quant als no fèrrics, hi ha un gran ventall de materials com l’alumini, el coure, el magnesi, el plom, l’estany, el zinc i el níquel, dels quals l’alumini és el material més reciclat. Aquests residus tenen un gran valor econòmic, ja que la seva recuperació estalvia grans quantitats de matèries primeres que, en aquest cas, tenen un preu elevat i a més són difícils d’extreure.En Adalmo recuperam tot tipus de metalls:-Fèrrics: oxicorte, ferralla industrial, despunti decorrugat, bigues, maquinària, aplacats, encenalls, etc.-Coure: 1ª i 2ª, cable platina, tub, fil cobri PVC, radiadors, motors elèctrics.-Llautó: encenalls secs, retallada, estanyadura, fil de llautó.-Aluminis: perfils, retalls, litografia, cable PVC,carter, lingots.-Acers inoxidables: encenalls i retalls.-Ploms: bateries (automoció), canonada.-Bronze: retallas, encenalls, peces maquinària.

Disposam de dues instal·lacions situades en:-Ca Valero (C/ Josep Antoni de Cabanyes nº 24): Compra de ferralla i bateries, recuperació de metalls i oxicorte.-Ses Vés-los (C/ Fonoll nº 9): Oficines i magatzems generals, recuperació de metalls, gestió de residus perillosos, no perillosos i tractament de residus sanitaris.

Per a la realització del nostre treball disposam de la més diversa maquinària (grues fixes i mòbils,cizalladoras, premses, cintes transportadoras, retroexcavadores, minicargadores, carretons elevadors, flota de camions, trituradores…), per poder atendre qualsevol necessitat derivada de la recollida, transport i manipulació de tot tipus de residus.Darrere de tant esforç es troba un nodrit equip de professionals, altament qualificats, que treballen per aconseguir la completa satisfacció dels nostres clients i contribueixen a l’èxit de l’empresa.

Subscriure's al nostre butlletí