¿Reformes? Realitzem activitats de desmantellament i neteja industrial.

En Adalmo realitzem tasques de desmantellament i desballestament industrial, que inclouen una part important de treballs manuals de desmuntatge, separació i gestió de materials, així com trossejar estructures i maquinària mitjançant oxitall o amb cisalles. També ens ocupem de totes les accions necessàries per a la posada fora de servei d’instal·lacions, estructures o equips, d’una forma segura, selectiva i eficient econòmicament, incloent la descontaminació i la retirada de tots els residus generats.

Portem a terme una important tasca en aquest camp, ja que el nostre treball no es limita a l’desmantellament pròpiament dit, sinó que inclou el condicionament, tractaments de recuperació i també el trasllat a l’gestor final dels diferents tipus de residus generats. Per a això li facilitem contenidors per a la recollida de metalls i altres residus ajudant-lo en les seves desmuntatges industrials, i disposem de camions de diferents dimensions i capacitats, proveïts de grues, per arribar fins a on altres no arriben.

A més, en el cas d’existir residus perillosos (amiant, PCB, dipòsits de combustible, sòls contaminats) vam realitzar la descontaminació mitjançant l’actuació d’especialistes, que els retiren i descontaminen l’espai de treball per poder realitzar qualsevol altra tasca.

Aquesta gestió integral dels residus és el signe que ens distingeix com a empresa especialitzada, sempre orientada fonamentalment a posar l’última tecnologia a el servei de medi ambient. Demani’ns valoració dels seus treballs sense compromís, segur que sortirà guanyant.

Subscriure's al nostre butlletí