Residus orgànics: electricitat a casa

Els residus orgànics poden convertir-se en electricitat en Plantes de biogàs, fins i tot domèstiques que s’utilitzen amb freqüència en països subdesenvolupats. En 2010 WWF va recolzar la construcció de 7.500 d’aquestes petites plantes domèstiques a Nepal ja que a través de la fermentació dels propis residus orgànics generats per les persones i animals de les llars poden aconseguir obtenir l’energia suficient per poder cuinar, il·luminar i escalfar-se o propel·ler generadors per produir electricitat.És un avantatge ja que resulta més econòmic que haver de traçar tot el recorregut necessari i instal·lacions per transportar l’energia. Per exemple, el fem que produeixen diàriament 2 o 3 vaques pot traduir-se en l’electricitat necessària per cuinar durant 4 o 5 hores, gràcies al gas metà que ha creat. Aquest tipus d’instal·lacions és fàcil trobar-les a Rwanda, Xina, Botswana, Índia, Bolívia… La importància d’això no solament radica en l’aprofitament dels residus, també en l’estalvi de CO2 abocat a l’atmosfera que produeix l’obtenir l’energia d’una altra manera. En 2013, es va saber que Oslo comprava escombraries per produir energia elèctrica i calorífica. Aquests residus orgànics els importava d’Anglaterra i Irlanda a causa que els països nòrdics són els que menys residus generen a causa del sistema de reciclatge implantat en totes les llars. El percentatge de reciclat d’aquests és molt elevat. A Múrcia la planta de biogàs construïda evitarà l’emissió de 10.000 tones de CO2 a l’any i produirà uns 3.000MW anuals d’energia renovable. Aquesta planta s’alimentarà de residus agroalimentaris i dels generats a les platges (meduses i algues). A Mèxic DF també estan treballant en una planta per poder tractar els residus orgànics, especialment els de els mercats, perquè és molt fàcil trobar-ho segmentats i així reciclar-los al màxim.

Subscriure's al nostre butlletí