Residus perillosos tractament

Residus perillosos tractament més efectiu

La gestió de residus perillosos tractament és un tema de preocupació en gairebé tots els països. A mesura que el món ha anat evolucionant, la societat ha anat canviant els seus esquemes de producció i de consum. El món s’ha tornat més productiu per sostenir la demanda de la societat i al seu torn els productes han disminuït sensiblement el seu cicle de vida i s’han tornat cada vegada més complexos. Això porta com a conseqüència un augment en els volums de residus generats i un augment de la presència de materials perillosos en els mateixos.

Tota operació realitzada amb residus perillosos, des de la seva generació fins al seu destí final, és potencialment generadora d’impactes ambientals negatius. Per disminuir efectivament el risc per a la salut i el medi ambient associat al maneig de residus perillosos és imprescindible desenvolupar plans de gestió de residus que atenguin la prevenció, que contemplin tant la disminució de la generació residus perillosos, com el perill intrínsec dels mateixos i assegurin pràctiques de gestió ambientalment adequades.

Com a empresa responsable i certificada oferim els nostres serveis en la gestió de residus perillosos. Comptem amb el personal, equip i instal·lacions necessaris per a realitzar la retirada de tot tipus de residus perillosos, així que no ho dubtis més i comença a gaudir dels nostres serveis.

Residus perillosos tractament i valorització vs eliminació

La primera normativa de residus a Espanya que va potenciar el terme de valorització de residus va ser la Llei 10/1998, de 21 d’Abril, de Residus, com a objecte d’adaptació a la legislació europea. Aquesta nova llei responia a una tendència al creixement de la producció de residus a Espanya en aquesta època. Per tant, la valorització de residus a Espanya és un concepte molt jove que tot just compleix la majoria d’edat, i la seva fama ha portat un recorregut de creixement exponencial com a vaixell insígnia del sector residus, potenciat principalment per la normativa i per la conscienciació social i empresarial en la protecció del medi ambient i minimització dels seus impactes. Podem convertir les escombraries en matèria primera o energia, però es requereix una adequada gestió dels residus perillosos tractament, així com la col·laboració dels productors. A Espanya, els anomenats Sistemes Integrats de Gestió (SIG) s’encarreguen de valoritzar els principals residus susceptibles d’això, com el paper / cartró, el vidre, els envasos, i ara també els pneumàtics, els vehicles fora d’ús, els residus de construcció i demolició i els aparells elèctrics i electrònics (RAEE). Quant als residus industrials, a poc a poc es va implantant el costum de valoritzar-los, intentant complir amb la jerarquia de gestió: reduir i reutilitzar, que correspon al productor i al consumidor; i reciclar, recuperar (tant energètica com material) i eliminar, que corresponen a un gestor autoritzat com és Adalmo.

Per tant els residus perillosos tractament és un deure que s’ha de realitzar en tota empresa productora d’aquest tipus de residus.

En Adalmo oferim els millors preus del mercat, consulta les nostres tarifes posant-te en contacte amb els nostres comercials. Som reconeguts com la millor opció sobre residus perillosos tractament, no ho dubtis més i comença a treure profit de les opcions que posem a la teva disposició.

 

Subscriure's al nostre butlletí