Retirada de les escales mecàniques d'El Corte Inglés

En Adalmo realitzem tasques de desballestament industrial: desmuntar i trossejar estructures i maquinària mitjançant oxitall o amb cisalles. També ens ocupem de totes les accions necessàries per a la posada fora de servei d’instal·lacions o equips, d’una forma segura, selectiva i eficient econòmicament, incloent la retirada de tots els residus generats.

En aquest cas hem dut a terme la retirada de les escales mecàniques d’El Corte Inglés de Jaume III de Palma, que seran tractades en la nostra Planta per realitzar la recuperació dels metalls.

Adalmo realitza una important tasca en aquest camp, ja que el nostre treball no es limita al desmantellament pròpiament dit, sinó que inclou el condicionament, tractament i també el trasllat al gestor final dels diferents tipus de residus generats. Per a això facilitem contenidors per a la recollida de metalls i altres residus, i disposem de camions de diferents dimensions i capacitats, proveïts de grues.

Aquesta gestió integral dels residus és el signe que ens distingeix com a empresa especialitzada, sempre orientada fonamentalment a posar l’última tecnologia al servei del medi ambient.

Subscriure's al nostre butlletí