Riscos de l'augment de les escombraries electròniques

La gestió de les escombraries electròniques és una qüestió urgent en el món d’avui, digitalment dependent, on l’ús d’aparells electrònics creix constantment. El volum d’escombraries electrònica al món va augmentar un 8% entre 2014 i 2016, fet que suposa un “creixent risc per al medi ambient i la salut humana”, segons un informe difós per les Nacions Unides.

L’estudi atribueix aquest increment a la millora del poder adquisitiu i de la caiguda dels preus dels dispositius electrònics. Segons les seves dades, l’any passat la quantitat d’aparells amb bateries o endoll que van ser descartats va ascendir a 44,7 milions de tones i tot just un 20% es va reciclar.

Per tipus de dispositiu, els equips petits (aspiradores, microones, joguines electròniques) van ser els més comuns (16,8 milions de tones), seguits pels grans aparells (com rentadores o fotocopiadores) amb 9,2 milions de tones, equips de fred i calor (7,6 milions), pantalles (6,6) i equips de comunicacions petits (mòbils, tauletes, etc.) amb 3,9 milions de tones.

Aquests aparells poden contenir substàncies perilloses, com el cadmi, mercuri, plom, arsènic, fòsfor, olis perillosos i gasos que esgoten la capa d’ozó o que afecten a l’escalfament global com els clorofluorocarbonis (CFC), hidroclorofluorocarbonis (HCFC), hidrofluorocarburs (HFC ), hidrocarburs (HC) o amoníac (NH3), que poden emetre al medi ambient o ser perjudicials per a la salut humana si, un cop que es converteixen en residus (RAEE), els aparells no es gestionin i es tracten adequadament.

Adalmo està autoritzat com a gestor per a la recollida de tot tipus d’aparells elèctrics adaptada al nou marc normatiu, i col·labora amb l’adequat tractament d’aquest tipus de residus amb l’objectiu de captar major quantitat i evitar que vagin a parar a abocadors o incineradores, així com aprofitar els rics dipòsits d’or, plata, coure, platí, pal·ladi i altres materials d’alt valor que són recuperables.

Subscriure's al nostre butlletí