S'acosta l'aprovació de la nova Llei de Residus i Sòls Contaminats

Entre els principals aspectes objecte de revisió a la nova Llei de residus i sòls contaminats es troben:

-Recull les obligacions dels productors i altres posseïdors de residus, tant pel que fa a la gestió dels seus residus, com a l’emmagatzematge, la barreja, l’envasament i l’etiquetatge dels residus.

-Sota la premissa “qui contamina, paga”, es fixaran 2 nous impostos: un per reduir els envasos de plàstic d’un sol ús i un altre per penalitzar el dipòsit dels residus a abocadors.

-Vetar la comercialització de determinats utensilis de plàstic d’un sol ús com palletes, gots i plats i la prohibició d’afegir microplàstics a cosmètics o productes de neteja.

-Obligació que els establiments d’hostaleria i restauració ofereixin aigua no embotellada gratis als clients, impuls a la venda a granel a les grans superfícies comercials i empara legal als Ajuntaments perquè puguin prohibir que es fumi a les platges.

-La revisió del règim sancionador, incloent-hi noves infraccions i actualitzant sancions.

-La fracció de residus orgànics passaria a recollir-se de manera separada de forma obligatòria a partir del 30 de juny de 2022 a localitats de més de 5.000 habitants i des de gener de 2024 a la resta, a fi de transformar-la en compost (biofertilitzant) oa energia (biometà), mitjançant la digestió anaeròbia.

-Abans de 2025 les entitats locals hauran de desenvolupar esquemes de recollida de residus tèxtils per facilitar-ne el reciclatge.

-També es contemplen actuacions contra el malbaratament d’aliments en línia amb els objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides per al 2030, prohibint la destrucció d’excedents no venuts de productes no peribles, com ara tèxtils, joguines i aparells elèctrics, entre d’altres , que s’hauran de destinar preferentment a reutilització i reciclatge.

-Retirada de l’amiant. La norma estableix que “en el termini d’un any des de l’entrada en vigor de la llei, els ajuntaments elaboraran un cens d’instal·lacions i emplaçaments amb amiant incloent-hi un calendari que en planifiqui la retirada”.

Segueix-nos per a més informació a la nostra web www.adalmo.es.

Subscriure's al nostre butlletí