Saps com es recicla una bateria?

Quan arriben al final de la seva vida útil, les bateries tenen la consideració de residu perillós a causa del seu contingut en plom (63%) i àcid sulfúric (23%). En concret, segons l’Ordre MAN / 304/2002, a les bateries dels nostres vehicles se’ls assigna el codi LER 160601 *.

Com amb els altres residus, la recollida i gestió ha de ser realitzada per un gestor autoritzat per la comunitat autònoma, com és Adalmo. Ens encarreguem de la recollida al centre del client de les bateries de plom usades sense importar la mida, quantitat o marca, així com el seu transport fins a les nostres instal·lacions o la seva recepció en el nostre centre de Can Valero (on s’emmagatzemen temporalment), i finalment vam realitzar l’enviament final a plantes de tractament, on se’ls dóna el millor tractament possible complint els requeriments legals exigits.

Un cop les bateries arriben a les instal·lacions de tractament comença el següent pas en la cadena: el reciclatge. El procés consisteix en una separació i classificació dels materials que componen la bateria mitjançant diverses tecnologies. En concret, el plom i els compostos de plom s’introdueixen en un forn per a la fosa i posterior confecció de lingots que s’utilitzaran en la fabricació de noves plaques, borns i barres de soldadura de bateries noves. D’una bateria de 15 quilos, més de la meitat és plom i pot recuperar el 100%. En el cas que les bateries que tenen electròlit àcid líquid, es realitza el bolcat i neutralització o es reutilitza en processos de decapatge de xapa d’acer. Les parts de plàstic es trituren, es renten, s’assequen i amb elles es fabriquen diferents peces de plàstic. Les parts de xapa se separen com a ferralla.

Gràcies a aquest procés les plantes de recuperació reciclen prop del 98% del seu contingut en plom. D’aquesta manera, i a diferència de molts altres residus, es tracta gairebé d’un cicle tancat ja que la major part del producte reciclat torna a emprar-se en la mateixa aplicació.

A més de perillosa, una bateria fora d’ús també és valuosa. Nosaltres recollim bateries en qualsevol punt de les Balears i paguem per elles!

Subscriure's al nostre butlletí