Saps en què consisteixen els residus sanitaris?

Tots els hospitals, clíniques veterinàries, centres de salut, clíniques dentals, acupuntors, tatuadors, centres d’estètica i laboratoris estan obligats a gestionar correctament ho residus que sanitaris que generen dia a dia. Per fer-ho de la forma correcta és necessari fer-ho a través d’una empresa autoritzada, com som nosaltres. Tenim experiència en el camp i l’equip humà i maquinària necessària per poder fer-nos càrrec de totes les necessitats. Els residus es divideixen en tres grups, sent els de Grup II i III els que necessiten d’un tractament diferenciat en la seva manipulació, recollida, emmagatzematge i eliminació. Els residus del Grup II són aquells no específics que comprenen material de capellà, guixos, etc. En canvi, els residus de Grup III inclouen residus infecciosos procedents tant d’humans com d’animals, material tallant i punxant, sang i hemoderivats, bovines, cultius, etc. En aquest grup també s’inclouen els medicaments citostàtics i citotòxics.Entre els equips dels quals disposa Adalmo per al tractament de residus de Grup III, es troba un autoclau de més de 7 metres cúbics de capacitat que aconsegueix una pressió i temperatura de treball que asseguren l’esterilització dels residus, a més de la maquinària específica per als diferents processos als quals són sotmesos els residus.D’aquesta manera podem oferir un servei com a gestor únic, pioner a Balears, incloent en el procés la recollida, transport i eliminació del residu, la qual cosa garanteix la qualitat i el tractament correcte del residu.Per a això, Adalmo posa a la seva disposició la tecnologia mes innovadora en una completa planta de tractament situada a l’Àrea Empresarial de Ses Veles a Bunyola i que donarà resposta a la creixent demanda de gestió d’aquest tipus de residus.

Subscriure's al nostre butlletí