Servei de desamiantat a Balears

Des de 2007 ens dediquem a la retirada, condicionament i gestió de tot tipus de material de fibrociment amb amiant. Disposem d’un equip de professionals que, protegits amb equipament altament especialitzat, porten a terme qualsevol desamiantat, tant si es tracta del desmuntatge de cobertes, canonades o dipòsits de fibrociment.

Adalmo està inscrit al RERA per realitzar tot tipus de treballs amb materials que contenen amiant. Ens encarreguem de tots els tràmits:

• Assessorament tècnic.

• Estudi i detecció de materials amb amiant.

• Elaboració de Plans de Treball, i seguiment administratiu fins a la resolució aprovatòria del Pla.

• Retirada dels materials amb amiant.

• Mostrejos personals i ambientals de fibres d’amiant en l’aire. Informes dels resultats per un laboratori homologat.

• Transport i gestió del residu generat.

Tot això d’acord amb les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant que estableix el Reial Decret 396/2006.

Subscriure's al nostre butlletí