SFM adjudica la gestió de residus dels seus tallers

A petició de Serveis Ferroviaris de Mallorca,Adalmo realitzarà la gestió de residus perillosos i no perillosos dels tallers de SFM.Adalmo està autoritzada per a la gestió de tot tipus de metalls, absorbents, olis i grasses, anticongelant, envasos contaminats, aerosols, filtres, cablejats, piles i bateries, voluminosos, tòner, fluorescents, etc. Així mateix subministrarà els recipients i contenidors necessaris per al correcte condicionament dels residus.

Subscriure's al nostre butlletí