S'han reciclat 10,6 milions de tones de ferralla al 2014

Les empreses espanyoles del sector siderúrgic reciclen tot l’acer que es produeix al país i importen de l’exterior fins a cinc milions de tones de ferralla per al seu reciclatge.

La indústria siderúrgica espanyola va reciclar 10,6 milions de tones de ferralla durant el passat any 2014, la qual cosa la converteix en un dels grans líders del reciclatge d’acer a Europa –juntament amb Itàlia i Alemanya–, i en el referent indiscutible a Espanya per volum sobre tots els altres materials que es reciclen. De fet, segons expliquen des de la Unió d’empreses Siderúrgiques (UNESID), a Espanya es recicla més acer que la suma de la resta de materials junts.

L’acer és un material amb rendiments de reciclatge pràcticament del 100%, comparables als dels metalls nobles. A més, les seves propietats magnètiques faciliten la seva recuperació, independentment que hagi estat recollit de forma separada o barrejat amb altres residus, per la qual cosa la pràctica totalitat de l’acer disponible es recicla.

La indústria siderúrgica espanyola té capacitat suficient per reciclar tota la ferralla d’acer que es genera al país i, a més, afegeix valor amb total garantia mediambiental als cinc milions de tones de ferralla que s’importen de l’exterior per al seu reciclatge.

L’acer és un material d’origen natural; el 8% de l’escorça terrestre és òxid de ferro i el 5% és ferro. El seu reciclat comporta estalvis de fins al 80% d’energia, 85% d’aigua i 95% de carbó, la qual cosa permet reduccions d’emissions del 80%. Gràcies aquesta optimització, en els últims vint anys la siderúrgia espanyola ha reduït les seves emissions globals de gasos d’efecte hivernacle en un 50%, malgrat haver augmentat la producció d’acer un 50%.

El sector de l’acer és un exemple d’economia circular, aplicant els seus principis de convertir els residus en recursos; recicla els seus productes, interactua amb altres sectors per aprofitar al màxim tots els subproductes –com l’escòria siderúrgica (àrid, component del ciment, addició del formigó, etc.)–, i fins i tot obté matèries primeres com el zinc de les seves pròpies captacions de pols –que a més ajuden a mantenir neteja la atmosfera–. A més, és un sector intensiu en innovació i cerca de sinergies.

Les infinites vides de l’acer permeten el seu continu reciclatge sense perdre gens de la seva qualitat. Així, avui se segueix reciclant acer fabricat fa més de 150 anys. La indústria siderúrgica culmina el cicle, reciclant la ferralla recol·lectada i fabricant amb ella acer, que s’utilitzarà en nous productes.

La producció d’acer a Espanya en 2014 va ser de 14,2 milions de tones, amb un consum nacional de 10,5 milions de tones i una exportació neta que va aportar a la balança comercial espanyola 1.670 milions d’euros. I això “malgrat les agressives importacions procedents de tercers països, fonamentalment de Xina, on l’acer es produeix en condicions industrials que gens tenen a veure amb els nostres estrictes controls mediambientals”, defensen des de UNESID. A més, en aquests països la producció d’acer comporta un consum de recursos considerablement major, amb els perjudicis mediambientals que això suposa.

Subscriure's al nostre butlletí