SIGFITO adjudica el seu servei a Adalmo

Sigfito Agroenvases S.L. és una societat sense ànim de lucre creada amb l’objecte d’organitzar un sistema de recollida d’envasos agraris per donar-los un tractament mediambiental correcte.Adalmo està autoritzada per a la gestió dels residus d’envasos de productes fitosanitaris i altres residus agraris. A partir d’ara, ens encarregarem del servei de retirada i transport d’aquests residus dels punts de recollida (cooperatives agràries o distribuïdors) a la planta de gestió.Els fabricants i envasadores de productes fitosanitaris, igual que els comerciants d’aquests productes, participen en aquest Sistema Integrat de Gestió (SIG) amb una doble finalitat: d’una banda, facilitar a una sèrie de col·lectius (envasadores, distribuïdors, agricultors) el compliment de les obligacions en matèria de residus d’envasos agraris, evitant possibles sancions; d’altra banda, ajudar a preservar el Medi ambient i afavorir a el desenvolupament sostenible de la nostra agricultura.D’aquesta manera *Adalmo contribuirà a assegurar la correcta gestió dels residus d’envasos fitosanitaris i altres residus que es generin en l’activitat professional agrícola, per garantir el desenvolupament sostenible de la nostra agricultura.

Subscriure's al nostre butlletí