Signat el contracte de gestió del Servei Públic de Tractament, Valorització i Eliminació de Residus de Milà

El passat 4 de novembre de 2015 el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals va comunicar al Consorci la resolució (núm. 1016/2015) del recurs interposat per la UTE SETEC BUILDING,S.L. / S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA – GUADAIRA SERVICIOS AMBIENTALES,S.L. a l’acord d’adjudicació del contracte de gestió del servei públic de tractament, valorització i eliminació de residus a l’Àrea de Gestió de Residus de Milà.El tribunal va acordar inadmetre el recurs per extemporani i alhora va alçar la suspensió del procediment produïda d’acord amb el disposat a l’article 45 de la Llei de contractes.Un cop resolt aquest punt, el dimarts 10 de novembre, en reunió amb els representants de l’empresa, es va procedir a formalitzar la signatura del contracte de gestió del servei públic de tractament, valorització i eliminació de residus a l’Àrea de Gestió de Residus des Milà per part del Consorci i la UTE CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A.U. – ADALMO,S.L. (en endavant UTE ES MILÀ).

La data prevista per a l’inici de la prestació del servei és l’1 de desembre de 2015.El projecte proposat per la UTE ES MILÀ és una aposta sòlida i fiable basada en l’aplicació de les millores tècniques disponibles, en què es prioritza el tractament específic de les fraccions orgàniques i la separació de les diferents fraccions de residus que s’envien a plantes de reciclatge fora de l’illa (cartó, alumini, fèrrics, plàstics,…). Com a fet distintiu, el projecte contempla la recuperació de part del rebuig com a combustible sòlid recuperat dels residus (CSR), aspecte que permet reduir el percentatge de rebuig destinat a abocador a menys d’un 50% del total d’entrades a planta.Pel que fa a la planta de tractament, el projecte preveu una distribució més compacta de les naus, maximitzant la seva capacitat sense necessitat d’ocupar més terreny. Pel que fa als abocadors, s’inicien els treballs de restitució de Milà II de forma immediata, es dóna solució a la problemàtica de subpressió detectada a la cel·la III de l’ampliació de l’abocador i s’aporten millores tant per a la planta de lixiviats com per a la fase d’ampliació de l’abocador que resta per executar.La inversió total a realitzar durant els 25 anys de contracte és de 20.738.528,63 €, un 66% de la qual (13.663.499,37 €) es durà a terme durant el primer any d’explotació.

Subscriure's al nostre butlletí