Signus i Adalmo treballen junts reciclant neumàtics

SIGNUS Ecovalor, és l’entitat responsable del reciclat dels pneumàtics fora d’ús, ha adjudicat recentment a Adalmo la recollida d’aquests residus a Mallorca i Menorca.Durant 2014, SIGNUS va recollir en Balears un total de 3.869 tones de pneumàtics usats en 679 punts de generació, principalment tallers. Per illes, es van recollir 50 tones a Formentera, 689 a Eivissa, 2.849 a Mallorca i 280 tones a Menorca. Aquest any passat es va arribar a la xifra en la Comunitat de 400 tones de preparació per a la seva reutilització, tant per a la venda d’ocasió com para la seva recautxutant, i la resta de pneumàtics es van destinar a la generació d’energia elèctrica i a centres de transformació per al seu posterior reciclatge. 

SIGNUS va recollir durant el passat exercici en tota Espanya 175.242 tones de pneumàtics en els 24.511 punts de generació que ho van sol·licitar, de les quals 23.464 tones es van destinar a preparació per a la seva reutilització (ocasió o recautxutat), 60.882 es granularen, 908 tones es van destinar a obra civil, 87.344 es van destinar al co-procès per a la fabricació de ciment i 2.690 tones per a la generació d’energia elèctrica.Amb aquest nou contracte, en Adalmo ens afermem com a gestors integrals de residus a les nostres illes. Si necessites informació o assessorament sobre la gestió de residus en la teva empresa: contacta’ns, podem ajudar-te.

Subscriure's al nostre butlletí